Svenska
Gamereactor
nyheter

Ger spelvåld bristande empati?

Forskarna debatterar mot varandra

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här

* Obligatoriskt att fylla i
HQ

I helgen har det pågått en debatt i DN om huruvida spelvåld påverkar empatiförmågan. I artikeln "Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati" lyfter Predrag Petrovic och tre av hans forskningskollegor fram stöd för ett samband mellan förmåga att känna empati och att exponeras för datorspelsvåld i unga år.

Men är det enbart en teori? Jonas Linderoth (docent och spelforskare vid Göteborgs universitet), Staffan Björk (docent och spelforskare vid Göteborgs universitet/Chalmers), Annika Wearn (docent i data- och sysemvetenskap), Jonas Ivarsson (docent och forskare i lärande och IT vid Göteborgs universitet) samt Orvar Säfström menar att så är fallet och hänvisar tydligt i sitt debattinlägg till tidigare forskning som motsäger Petrovic och hans kollegors teori. Vidare skriver de följande:

"Predrag Petrovic och hans kolleger har naturligtvis all rätt att ha vilka hypoteser de vill och utgå från vilka kunskapsteoretiska perspektiv de önskar, men det hör då till god forskningssed att betona att ens påståenden är just hypoteser och att dessa bygger på teoretiska utgångspunkter som ifrågasatts och motsagts av annan forskning. I stället för en ärlig problematisering får läsaren bilden av män i vita rockar som med säkerhet vet hur världen är beskaffad."

Konklusionen av det hela enligt debattörerna är alltså att ungdomar kan fortsätta spela datorspel utan att oroa sig för bristande eller obefintlig empatiförmåga i framtiden, i alla fall inte på grund av datorspelande.

Ger spelvåld bristande empati?


Loading next content